TT OPEN BUS – TUYẾN ĐI Time – Thời gian price
1 HỘI AN – HUẾ  7H30 AM & 13H00 $ 4
2 HỘI AN – ĐÔNG HÀ   13H00 $ 10
3 HỘI AN – ĐỒNG HỚI / PHONG NHA   13H00 $ 12
4 HỘI AN –  HÀ NỘI 13H00 $ 16
5 HỘI AN – HUẾ – P.NHA – HÀ NỘI   13H00 $ 20
6 HỘI AN – HUẾ – P.NHA – N.BÌNH – H. NỘI    13H00 $ 28
7 HỘI AN – SAPA   13H00 $ 23
8 HỘI AN – HẠ LONG  13H00 $ 21
9 HỘI AN – CÁT BÀ   13H00 $ 28
10 HUẾ – PHONG NHA  17H00 $ 6
11 HUẾ – NINH BÌNH / HÀ NỘI 17H00 $ 12

 

TT TUYẾN ĐI (17h00) đón khách price
1 HỘI AN – NHA TRANG $ 12
2 HỘI AN – MŨI NÉ $ 17
3 HỘI AN – ĐÀ LẠT ( ĐI THẲNG  – 12 TIẾNG ) $ 18
4 HỘI AN – ĐÀ LẠT ( ĐỔI XE ) TẠI NHA TRANG $ 17
5 HỘI AN – SÀI GÒN $ 22
6 HỘI AN – NHA TRANG – M.NÉ –  SÀI GÒN $ 24
7 HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – SÀI GÒN $ 31
8 HỘI AN – NHA TRANG – ĐÀ LẠT – MŨI NÉ –  SÀI GÒN $ 31